Spilleregler fotball

Postet av Landsturneringen den 26. Feb 2015

Spillereglene for landturneringen er tuftet på «Fotball for alle – Retningslinjer og regelverk funksjonshemmede» som ble revidert i forkant av sesongen 2013. Disse retningslinjene gjelder generelt for all fotballaktivitet for funksjonshemmede, mens reglene i det dette heftet gjelder spesifikt for Landsturneringen. NFFs «Spilleregler for spill på små baner» ligger til grunn for regelverket for fotball for funksjonshemmede. Det sier seg imidlertid selv at noen egne regler og tilpasninger må til, for å ivareta særegne behov hos spillerne. Den viktigste regelen overfor denne målgruppen er uansett bruk av sunn fornuft der Fair Play og jevnbyrdighet skal være bærende elementer for en godt fotballopplevelse for alle.


REGEL 1 - SPILLEBANEN

Størrelse:
kommer


Målene

Landsturneringen benytter 5`er mål i 5`er fotball og 7`er mål i 7`er fotball.

REGEL 2 - BALLEN

Ball nr. 5 (med omkrets 68 - 70 cm) benyttes i alle klasser unntatt 3er-klassen. I 3er-klassen benyttes ball nr. 4 (med omkrets 62-66 cm).

REGEL 3 – ANTALL SPILLERE

For 7er lag: Antall spillere på hvert lag skal ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt). For å kunne starte kampen skal et lag ha 5 spillere på banen.

For 5er lag: Antall spillere på hvert lag skal ikke være mer enn 5 (inkl. målvakt). For å kunne starte kampen skal et lag ha 4 spillere på banen.

Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal skje i nærheten av midtstreken. Unntak: Målvakt kan kun byttes ved stopp i spillet.

Bruk av funksjonsfriske støttespillere er tillatt under de betingelser som er nevnt i retningslinjene «Fotball for alle – Retningslinjer og regelverk funksjonshemmede».

REGEL 4 – SPILLERNES UTSTYR

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

Skarpe/farlige gjenstander på spillerne må fjernes.

REGEL 5 - DOMMEREN

Dommeren spiller en viktig rolle som pedagog og veileder under kampen, og særlig i de svakest fungerende klassene påhviler det dommeren å utøve skjønn under kampen.

Dommeren bør også vurdere partneres rolle i kamper; de skal ikke dominere på banen, aktiviteten er ikke til for dem, men for spillerne.

Dommeren kan også gripe inn overfor lagledere, trenere, foreldre, supportere og spillere som tydelig viser at de ikke har forstått hensikten med aktivitetene; eksempler kan være oppfordring til handlinger som bryter med Fair Play, topping av laget etc.

REGEL 6 – SPILLETS VARIGHET

Spilletiden er 2 x 12 min. Umiddelbart sidebytte mellom omgangene.

REGEL 7 – SPILLETS BEGYNNELSE

Før kampen tar til, velger lagene mellom banehalvdel og avspark, gjerne ved myntkast. Det laget som vinner myntkast velger banehalvdel. Det andre laget tar avspark. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det laget som ikke scoret målet.

REGEL 8 – BALLEN I OG UTE AV SPILL

Når hele ballen går ut over sidelinjen, kan ballen settes i spill igjen ved innkast utendørs og innspark innendørs. Intensjonen for dette er at ballen kommer raskest mulig i spill uten at man er for pirkete.

REGEL 9 – NÅR MÅLET GJØRES

For at et mål skal godkjennes, må hele ballen ha passert mållinjen mellom målstengene og under tverrstangen.

Når et lag har gjort mål, skal motparten ta avspark fra midten.

Det kan ikke lages mål direkte fra:

· Innkast/innspark.

· Indirekte frispark.

· Direkte frispark i eget mål.


REGEL 10 - OFFSIDE

Offside praktiseres ikke.


REGEL 11 – FEIL OG OVERTREDELSER

Feil og overtredelser samt usportslig opptreden straffes på følgene måte:


Direkte frispark

Det er ti forseelser som straffes med direkte frispark. Forutsetningene er at:

· Ballen må være i spill.

· Forseelsen må være gjort på spillebanen.

· Forseelsen må være gjort mot en motspiller.

· Dommeren må oppfatte forseelsen som uforsiktig, hensynsløs eller med unødig mye kraft (gjelder punktene a-f).

Dommeren skal dømme frispark dersom en spiller:

a) sparker eller forsøker å sparke en motspiller

b) feller eller forsøker å felle en motspiller

c) hopper på en motspiller

d) angriper en motspiller

e) slår eller forsøker å slå en motspiller

f) skyver en motspiller


Et direkte frispark skal også dømmes når en spiller gjør seg skyldig i en av de følgene 4 forseelser:

g) under utførelse av en takling treffer motspilleren før ballen

h) spytter på en motspiller

i) holder en motspiller

j) med vilje tar i/ spiller ballen med hånda eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt)


Straffespark

Et straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget straffefelt begår en av de forannevnte 10 forseelsene (a - j), uansett hvor ballen befinner seg på spillebanen, forutsatt at den er i spill.


Advarsel - gult kort

Tildeles en spiller som:

· Gjort seg skyldig i usportslig opptreden.

· Ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser.

· Har gjentatte overtredelser av spillereglene.

· Hindrer gjenopptagelse av spillet.

· Unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark eller hjørnespark.

· Inntreder eller gjeninntrer på spillebanen uten dommerens samtykke.

· Med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke.

Her skal dommeren utøve en forklarende og pedagogisk rolle, og ikke direkte håndheve reglene uten å gi spilleren en sjanse.


Utvisning - rødt kort

Tildeles spiller som begår en av følgende forseelser:

· Er skyldig i brudd på spillereglene.

· Er skyldig i voldsom opptreden.

· Spytter på en motspiller eller enhver annen person.

· Fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettelig bruk av hånden

· (gjelder ikke målvakt i eget straffefelt).

· Fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar målsjanse ved å begå forseelse som straffes med frispark eller straffespark.

· Bruker fornærmede, krenkende eller grovt språkbruk/ gestikulering.

· Blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp. Straffen skal være personlig, laget kan sette inn en ny spiller.


REGEL 12 - TILBAKESPILL

Praktiseres ikke.


REGEL 13 – MÅLSPARK/MÅLKAST

Målspark/målkast tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark/ målkast kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark/målkast. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken. Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan han spille så langt han vil.


REGEL 14 - HJØRNESPARK

Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert mållinjen, enten i luften eller langs bakken, sist er berørt av en spiller fra det forsvarende lag og det ikke er scoret mål.

· Hjørnespark tas fra det stedet der mållinjen og sidelinjen møtes.

· Motstanderne må være minst 5 meter fra ballen.

· Mål kan gjøres direkte fra hjørnespark.

· Spilleren som tar hjørnesparket kan ikke berøre ballen en gang til før en annen spiller har berørt den.


REGEL 15 – SLUTTSPILL I UTSLAGSTURNERINGER

I innledende puljespill i utslagsturneringer blir puljeplassering avgjort etter følgende rekkefølge:

  1. Flest poeng
  2. Målforskjell
  3. Flest scorede mål
  4. Innbyrdes oppgjør
  5. Loddtrekning
Kåring av vinner skjer etter følgende rekkefølge:

  1. Ekstraomganger 2 x 5 min, evt. vinner kåret etter første ordinære mål
  2. Evt. straffespark, etter gjeldende regler for straffesparkkonkurranse.

REGEL 16 - SPILL FOR ANDRE KLUBBER


Spill for annen klubb er i utgangspunktet ikke lov i henhold til Norges Fotballforbunds reglement. Unntak kan gjøres etter søknad til turneringsarrangør. Søknaden skal da inneholde en aksept fra klubben hvor spilleren er medlem, fra spilleren selv og fra klubben vedkommende skal spille for under denne ene turneringen.


REGEL 17 - SPILL FOR MER ENN ETT LAG I TURNERING


Spillere kan delta for andre lag fra egen klubb enn sitt eget lag i turneringer når særskilte grunner tilsier det, men kun ved å gå opp en eller flere klasser, ikke ned!

Med særskilte grunner menes f.eks. at det andre laget har problemer med å kunne stille lag pga skader. Saken må alltid reises overfor turneringsledelsen og godkjennelse innhentes før kampen. Mao: Spiller på lag påmeldt i klasse B kan spille kamper for lag fra samme klubb i klasse A, men ikke i klasse C eller D. Det er opprinnelig lagliste ved påmelding som legges til grunn.


REGEL 18 - EKSTRA SPILLER

Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål.REGEL 19 - PRESSFRI SONE


Ved igangsettelse fra keeper skal det forsvarende lag trekke seg tilbake til banen så det angripende lag kan igangsette spillet på egen banehalvdel.Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt