Spilleregler håndball

Postet av Landsturneringen den 26. Feb 2015

Klasseinndeling I mix-klassen skal det være 3 utespillere, av hvert kjønn på banen til en hver tid. Målvakt er fritt. Dette er et krav som også skal gjelde for Landsturneringen.

Dersom dette absolutt ikke lar seg gjennomføre, grunnet skader og/eller mindre enn 3 av et kjønn på et av lagene, kan begge lags lagledere/dommere/jury, før kampen (turneringen) bli enige om antall spillere av hvert kjønn på banen. Lagene bør fortrinnsvis ha samme antall fra ulike kjønn på sine lag. Det er viktig at lagene bruker samme fordeling av spillere gjennom hele kampen. Dette stiller krav til fair play fra lagledere / trenere og dommere.

Regionene kan også, i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra denne regelen i egen serie.

NB! Det er lagleder / treners ansvar at laget meldes på i riktig klasse.

Før puljeinndeling og kampoppsett i Landsturneringen, har NHF sentralt m/ressursgruppen ansvar for å kontrollere at lagene er påmeldt i riktig klasse. Eventuelle feil som blir oppdaget, vil ikke bli endret før dette er tatt opp med det enkelte lags ledere.

Spill for flere lag

Spillere kan delta på flere lag innen egen klubb, når spesielle grunner tilsier det.

(For få spillere, mange skader, etc ). I lokale/regionale serier er det regionkontaktene/ regionkontoret som avgjør dette. I Landsturneringen er det den oppnevnte jury som avklarer dette spørsmålet og er ansvarlig for endelig klasse-/puljeoppsett.

Konkurranseregler

· Turneringen spilles etter NHFs reglement. Med noen tilpasninger for Håndball for Utviklingshemmede (HU).

· Kampoppsett og avviklingsform settes opp etter endelig påmelding. Informasjon om dette sendes lagene i god tid før kampdag/turnering.

· Avviklingsform kan variere fra klasse til klasse. Dette gjelder spesielt Landsturneringen, hvor det er ulikt antall påmeldte lag i de enkelte klassene/puljene.

· Vi har som mål at alle lag i Landsturneringen skal ha minimum 4 kamper og kamper både lørdag og søndag. I den grad det er mulig, ønsker man at kampene i Landsturneringen ikke skal være spredt over hele dagen, men komprimeres noe. Dette for at lagenes spillere kan delta på andre aktiviteter i turneringen. Det er ønskelig at de som har siste kamp lørdag, ikke blir satt opp på første kamp søndag.

Kampreglement

· Laget som står først i kampprogrammet er hjemmelag og starter med ballen.

· Banehalvdelene anvises av kampsekretariatet. Banehalvdelene bør merkes med

· ”HJEMME” og ”BORTE” .

· Ved draktlikhet bytter bortelaget drakter/bruker vester med annen farge.

(Arrangør skal ha vester til disposisjon.)

· Spilletid er 2 x 12 min, 1 min pause. Lagene bytter ikke banehalvdel. Spilletid kan om nødvendig, tilpasses de enkelte arrangement.

· Spillere kan delta på flere lag innen egen klubb, se eget avsnitt over.

· Alle lag stiller ferdig skiftet ved spillebanen, min 10 min før kampstart.

· Lag som uten gyldig grunn, (avgjøres av Jury), ikke møter til kamp, taper kampen. Motstander får to poeng, og kampresultatet settes til 0-0.

· Dersom ikke annet er bestemt, tillates ikke bruk av noen form for klister.

· Vinner av kampen får 2 poeng

· Taper får 0 poeng

· Uavgjort resultat, gir 1 poeng til hvert lag.

Beregning av plassering, ved poenglikhet, i turneringer og serier

1. Poeng i innbyrdes kamper.

2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.

3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper.

4. Målforskjell i samtlige kamper.

5. Flest scorede mål i samtlige kamper.

Kåring av vinnere i sluttspill / finalespill

Ved uavgjort resultat i sluttspill/finaler, spilles det 2 sett ekstraomganger; spilletiden for et sett

Ekstraomganger er 2 x 5 min u/sidebytte, med 2 min pause mellom omgangene.

Hjemmelag starter 1. ekstraomgang. Er det fortsatt uavgjort resultat, avgjøres kampen etter

Utslagsmetoden "første målet vinner" og skal foregå slik:

· Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast.

· Det laget som scorer først, vinner kampen.

Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 minutter (en omgang), fortsetter spillet etter en pause på 2 minutter. Om nødvendig spilles flere omganger à 5 minutter inntil ett av lagene har scoret.


Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt