Påmelding til Landsturneringen 2022


 

Deltakerpakker

 

A1: Fredag – Søndag i enkeltrom
 Pris pr person: kr 3395

 • Overnatting i enkeltrom fredag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

 

A2: Fredag – Søndag i dobbeltrom
 Pris pr person: kr 2995

 • Overnatting i dobbeltrom fredag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

 

A3: Fredag – Søndag i trippelrom
 Pris pr person: kr 2750

 • Overnatting i trippelrom fredag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena


 

 

B1: Torsdag – Søndag i enkeltrom
 Pris pr person: kr 4500

 • Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

 

B2: Torsdag – Søndag i dobbeltrom
 Pris pr person: kr 3750

 • Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

 

B3: Torsdag – Søndag i trippelrom
 Pris pr person: kr 3400

 • Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
 • Deltakelse i turneringen
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Deltakerpremiering og t-skjorte
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

C: Uten overnatting og transport
 Pris pr person: kr 1750

 • Deltakelse i turneringen(e)
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag

 

D1: Ledsagerpakke Torsdag – Søndag
 Pris pr person: kr 3450 (enkeltromstillegg kr 750)

 • Overnatting i dobbeltrom torsdag – søndag
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

D2: Ledsagerpakke Fredag – Søndag
 Pris pr person: kr 2750 (enkeltromstillegg kr 550)

 • Overnatting i dobbeltrom torsdag – søndag
 • Åpningsshow og middag fredag
 • Bankett og dans lørdag
 • Lunsj lørdag og søndag
 • Transport til og fra hotell og kamparena

 

 

 

Påmelding

All påmelding og bestilling gjøres via forms/epost.
Lenke til påmelding: https://forms.office.com/r/5f2U32t6YV
 
Frist for påmelding av lag er 20.april 2022
 Frist for innmelding av antall deltagerpakker er i
slutten av Mai.
 Siste frist for endringer og innbetaling oppgis senere.
 
 
 Eventuelle endringer meldes pr epost til:
 nhf.rsvn@handball.no