Forsikring

Alle håndballag er forsikret gjennom Norges Håndballforbund. Ikke alle påmeldte fotballag er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds ordinære Fotballforsikring.

Forsikring kan sikre smil selv om uhell skulle skjeFor å ha NFFs ordinære spillerforsikring forutsettes det at spillere er registrert i FIKS (Fotballen informasjons- og kommunikasjonssystem) samt at klubben har betalt lagsforsikring for laget. Denne forsikringen vil også være gjeldende for laget under Landsturneringen. I og med at aktiviteten for denne målgruppen organiseres ulikt rundt om i landet vet vi at ikke alle har nettopp dette.

Vi oppfordrer derfor de lag som IKKE har NFFs ordinære spillerforsikring om tegne en egen forsikring gjeldende for Landsturneringen 2022. Landsturneringen klassifiseres som «alternative tiltak» og informasjon og framgangsmåte for denne forsikringsordningen.

Hvert enkelt lag er ansvarlig for å sette seg godt inn i forsikringsvilkårene. Du finner mer informasjon på: www.fotballforsikring.no