Kontakt oss

Alle spørsmål om Landsturneringen 2024 rettes til følgende e-postadresse: solvar@fotball.no

Denne e-postadressen benyttes også i forbindelse med påmelding og eventuelle endringer


Arrangementsansvarlig Landsturneringen 2024

Solvår Hellesdatter Hardesty - solvar@fotball.no

Tlf: 959 67564

Forbundene har sine ressurspersoner som også arbeider med fremming og utvikling av aktivitetstilbud for målgruppen utviklingshemmede.


Kontakter forbundene:

NHF: Eva Skei - eva.skei@handball.no
NFF: Ulrik Christoffer Børresen - ulrikchristoffer.borresen@fotball.no