Spilleregler 2022
Se egne artikler for reglementene i henholdsvis håndball og fotball. Merk at reglementer kan bli oppdatert/ endret inn mot turneringsstart.


Reglement

Her kan du lese om spillereglementet for Landsturneringen. Reglementet er som alle reglementer til for å skape forutsigbarhet, orden og rettferdighet.

Vi ber om at reglement og retningslinjer leses nøye av lagledelse i forkant av turneringen og at alle deltakere gjøres kjent med reglementet.

Oppslutning rundt spillereglement og prinsippene om Fair play vil bidra til at turneringen blir en givende opplevelse for alle involverte!