Kontakt oss

Alle spørsmål om Landsturneringen 2022 rettes til følgende e-postadresse: erik.andersen@handball.no

Denne e-postadressen benyttes også i forbindelse med påmelding og eventuelle endringer.


Viktige telefonnummeret:

   
Arrangementsansvarlig Landsturneringen 2022

Erik Andersen - erik.andersen@handball.no

tlf: 959 78 910.

Forbundene har sine ressurspersoner som også arbeider med fremming og utvikling av aktivitetstilbud for målgruppen utviklingshemmede.


Kontakter forbundene:

NHF: Eva Skei - eva.skei@handball.no
NFF:  Ulrik Christoffer Børresen -  ulrikchristoffer.borresen@fotball.no