Beskrivelse av klassene og spillernes ferdigheter i de enkelte klasser

Følgende beskrivelser er laget for å hjelpe trenere/ledere med å velge mest riktig pulje for sitt lag. For noen kan dette være vanskelig da en har spillere med svært ulike ferdigheter. Da må en vurdere helheten for laget og også ta med spill i regionserie i vurderingen.

HÅNDBALL

A1 og A2 - rene jentelag

Meget gode håndballferdigheter/gode håndballferdigheter.
Klasse for de bestfungerende lagene med kun jentespillere.
Spillerne har god teknikk og spilleforståelse. De har relativt god fysikk.
Spillerne kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet underveis i kamp.
Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle. Spillerne orienterer seg på banen
og bruker hele banen i spillet. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere.
Målvaktene har god oversikt og bidrar til å heve laget og redde vanskelige skudd.
Skillet mellom A1 og A2 er mest synlig i forhold til samspill og skuddferdigheter.
Sterke enkeltspillere og målvaktene kan også utgjøre skillet i disse to puljene.

B1 og B2 - rene guttelag

Meget gode håndballferdigheter/gode håndballferdigheter.
Som i klassen over, men her er det lag for kun guttespillere.

C-MIX - Blandet lag med jenter og gutter

I denne klassen har vi flest lag. Disse blir da delt i fire (4) puljer etter ferdigheter:

C1 - MIX - Meget gode ferdigheter.

Klassen for de bestfungerende MIX-lagene. Spillerne har god teknikk og spillforståelse.
De har relativt god fysikk. Spillerne kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet
underveis i kamp. Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle.
Spillerne orienterer seg på banen og bruker hele banen i spillet.
Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvaktene har god oversikt og bidrar til å
heve laget og redde vanskelige skudd.

C2 - MIX - Middels håndballferdigheter

Spillerne har nokså god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes sterkt av
medspillernes ferdigheter. Fysikk og motorikk er noe redusert.
De fleste spillerne orienterer seg i noen grad på banen, og kan samspille med medspillere.
Mange av spillerne har liten taktisk forståelse og tilpasser i liten grad spillet underveis i kampen.
Samhandler og kommuniserer i noen grad med medspillere.
Målvakt har noe oversikt over spillet. Igangsetter spillet med noe redusert presisjon.
God evne til å redde skudd på mål, men redusert rekkevidde.

C3 - MIX Middels/mindre gode håndballferdigheter

Spillerne har noe teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes i betydelig grad
av medspillere og veiledning. Fysikk og motorikk er redusert.
Mestrer i noen grad samspill med medspillere, men trenger tid for å orientere seg på banen.
Spillerne bruker i liten grad taktikk i spillet og har i liten grad oversikt over spillet.
Samhandler og kommuniserer i liten grad med medspillere.
Målvakten har begrenset oversikt over spillet og igangsetter spillet med redusert presisjon.
Noe sen reaksjonsevne.

C4 - MIX 4er håndball

4er håndball er et tilbud til svakt fungerende.
Denne puljen spiller på minibane og med minimål.
Det er 4 spillere på banen til enhver tid.
Målvakt kan aktivt delta fremover.
Det brukes fortrinnsvis myk ball.

I MIX-klassene 1-3 skal det være 3 utespillere av hvert kjønn på banen til enhver tid. Målvakt er fritt.
Dersom dette absolutt ikke lar seg gjennomføre grunnet skader eller at laget av andre grunner har blitt
færre enn tre (3) av hvert kjønn underveis i turneringen, kan laget søke om dispensasjon for videre spill.
Lagene som møtes i kamp, bør fortrinnsvis ha samme antall av ulike kjønn på banen til enhver tid.

FOTBALL

7er: A, B, C
5er: B, C, D, E
3er: D, E

Klasseinndeling
Beskrivelse av spillers fotballferdigheter

A - Meget gode fotballferdigheter

Spiller har utpreget god teknikk og spillforståelse, også i situasjoner der spiller er presset på tid og rom.
God fysikk. Spiller kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet underveis i kamp.
Spiller kan drible, sentre, skyte og takle, dempe og heade.
Spiller orienterer seg på banen og bruker hele banen i spillet.
Samhandler og kommuniserer godt med medspillere.
Keeper: God oversikt over spillet, bidrar til å organisere forsvaret. God evne til å redde skudd,
også når presset. Igangsetter spillet med presisjon.

B - Gode fotballferdigheter

Spiller har god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes når presset på tid og rom.
God fysikk. Spiller kan tilpasse spillet underveis, men påvirkes av press fra motstander.
Spiller kan drible, sentre, skyte, takle, dempe og heade.
Spiller orienterer seg på banen og samspiller med medspillere.
Samhandler og kommuniserer godt med medspillere.
Keeper: God oversikt over spillet, god evne til å redde skudd, i noen grad også presset.
Igangsetter spillet med presisjon.

C - Middels fotballferdigheter

Spiller har nokså god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes sterkt når presset på tid og rom.
Fysikk og motorikk er noe redusert. Spiller orienterer seg i noen grad på banen, og kan samspille med medspillere.
Spiller har liten taktisk forståelse og tilpasser i liten grad spillet underveis i kampen.
Samhandler og kommuniserer i noen grad med medspillere.
Keeper: Har noe oversikt over spillet. Igangsetter spillet med noe redusert presisjon.
God evne til å redde skudd på mål, men redusert rekkevidde.

D - Mindre gode fotballferdigheter

Spiller har noe teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes i betydelig grad av press på tid og rom.
Fysikk og motorikk er redusert. Spiller har behov for stort rom og god tid for å bruke sine fotballferdigheter.
Mestrer i noen grad samspill med medspillere, men trenger tid for å orientere seg på banen.
Spiller bruker i liten grad taktikk i spillet og har i liten grad oversikt over spillet.
Samhandler og kommuniserer i liten grad med medspillere.
Keeper: Begrenset oversikt over spillet. Igangsetter spillet med redusert presisjon. Noe sen reaksjonsevne.

E - Svake fotballferdigheter

Spiller har svært liten spillforståelse og begrensede tekniske ferdigheter.
Svak fysikk og motorikk. Spiller har behov for mye tid og svært rolig tempo for å bruke sine fotballferdigheter.
Liten grad av samspill og kommunikasjon med medspillere og ingen bruk av taktikk i spillet.
Tempo i spillet er svært sakte.
Keeper: Svært begrenset oversikt over spillet. Igangsetter spillet med lite presisjon. Sen reaksjonsevne.
Vi skal ha det gøy - uansett klasse