Klasseoppsettet

Postet av Landsturneringen den 11. Aug 2015

Første forslag til puljeoppsett har vært ute til høring i sommerferien og dette har medført mange endringer i klasse-/puljeoppsettet. Noen endringer kommer av at lag føler seg feil plassert, andre av at spillere har falt fra eller kommet til, og noen praktiske tilpasninger har også måttet til.


Turneringen skal tilstrebe jevnbyrdighet og Fair play. Det sier seg selv at det er bortimot umulig å tilfredsstille alle ønsker i denne sammenhengen. Målet er at vi skal kunne tilby jevne kamper og vårt viktigste redskap for dette er innføringen av MONRAD-oppsett der dette er mulig (dvs. der det er nok lag). Dette vil si at kun første kamp blir offentliggjort før turneringsstart og at alle andre kamper vil bli satt opp ut i fra resultat i siste spilte kamp. Første kamp gir en (skygge)tabell som videre blir benyttet til å sette opp neste kamp. Det er altså resultatet fra forrige kamp som bestemmer hvilket lag man skal møte i neste kamp. Det vil derfor være umulig å si på forhånd hvem som møter hvem og eksakt hvilken bane og til hvilken tid hvert enkelt lag skal spille. Det vil imidlertid bli opprettet tidsinndelinger (kampplan) for hver klasse knyttet til de enkelte banene, slik at lagene vil vite i hvilket tidsrom de får kamp på forhånd. Dette blir begrenset ned til en time (1,5 time i noen tilfeller). det vil dermed være gode muligheter for å planlegge dagene på forhånd likevel.

Noen klasser (3er i fotball og Gutter, C1 Mix og C3 Mix) velges en tradisjonell gjennomføring. Kampene vil her bli annonsert på forhånd.

Dette er å anse som det endelige klasse-/puljeoppsettet. Kun helt spesielle tilfeller vil føre til endring av dette. Kampoppsett for de klasser der det ikke blir benyttet MONRAD kommer i løpet av de første dagene, men dette er ikke helt i mål grunnet endringer og tekniske utfordringer. Første kamp for de klassene hvor det blir benyttet MONRAD vil også bli offentliggjort i løpet av de første dagene.

Åpne følgende fil for endelig klasseoppsett, samt kampplan slik den foreligger i skrivende stund:
Pulje og kampplan_LT15.xlsxKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.