Monrad eller ei?

Postet av Landsturneringen den 17. Mar 2016

«Monradsystemet» ble testet ut på LT15 – Lillehammer. Tilbakemeldingene var ganske klare. Vi går tilbake til «vanlig kampoppsett for turneringen».

Vi har hatt et kjempegodt arbeidsmøte med fagansvarlige for inkludering i Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund. En av de store avklaringene er at begge forbund anbefaler å bruke «vanlig oppsett» for kampene i både håndball og fotball. Tilbakemeldingene fra klubbene på bruk av kampoppsett etter monradsystemet går i kort ut på at det ble for lite forutsigbarhet med hensyn til kamptidspunkter og for kort tid til forberedelse før enkelte av kampene.

Bildet: Svein-Erik Edvartsen, seksjonsleder samfunnsansvar, NFF og Eva Skei, NHF.

De positive sidene ved et slikt system er at kampene blir jevnere. Jevne kamper er viktig, men når uforutsigbarheten gjør at lagene ikke kan planlegge dagen, så blir konsekvensene for store for både spillere og lagledelse.

LT16 har derfor bestemt at vi bruker «tradisjonelt oppsett». Ansvaret for «riktig påmelding» i klasser påligger alle klubber. Dette er en forutsetning for å kunne sette opp «jevnbyrdige kamper».

Slik det ser ut i dag, så klarer vi å holde kostnadene på 2015 nivå (+kr. 50). Dette er vi tilfreds med, særlig når vi har fått lagt inn «Kongeparken» i programmet.

Ellers var arbeidsmøtet preget av konstruktive innspill fra forbundene som på sin side sa seg godt fornøyd med planen som ble fremlagt og status på arbeidet. Arrangementskomiteen for LT16 føler oss trygge på at planen vår er god og at det kommer til å bli en fantastisk helg i september. Invitasjonen sendes ut i første halvdel av april med påmeldingsfrist rundt 1. mai.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.