Spilleregler håndball

Postet av Landsturneringen den 19. Jul 2018

Det vises til NHFs "Regler i kamper for utviklingshemmede", med følgende presiseringer og tillegg for Landsturneringen: https://www.handball.no/region... 

Hvert lag spiller minimum 3 kamper i turneringen. Premiering til puljevinner – ingen sluttspill. 
Resultat og vinner publiseres.

NHFs reglement for Tilrettelagt Håndball (TH) benyttes.

I håndball inviteres det til spill i følgende klasser:

 

A Jentelag                           A: Rene jentelag, gode håndballferdigheter
                                              

B Guttelag                           B: Rene guttelag, gode håndballferdigheter
                                              

C Mix-lag                             C1: Meget gode håndballferdigheter
                                          C2: Gode håndballferdigheter
                                          C3: Mindre gode håndballferdigheter
                                          D1: Kortbane 5èr - for barn/ungdom 12-18 år.
                                          D2: Kortbane 5èr - for voksne med utfordringer i forhold til forflytningsevne

 

PÅMELDING I RIKTIG KLASSE OG PULJE

Det er lagleder/treners ansvar at laget meldes på i riktig klasse. Før puljeinndeling og kampoppsett i Landsturneringen, har NHF sentralt, m/ressursgruppen ansvar for å kontrollere at lagene er påmeldt i riktig klasse. Eventuelle feil som blir oppdaget, vil ikke bli endret før dette er tatt opp med det enkelte lags ledere.

 
 

BESKRIVELSE AV KLASSENE OG SPILLERNES FERDIGHETER PÅ DET ENKELTE LAG:

Følgende beskrivelser er laget for å hjelpe trenere/ledere med å velge mest mulig riktig pulje for sitt lag. For noen kan dette være vanskelig da en har spillere med svært ulike ferdigheter. Da må en vurdere helheten for laget og også ta med spill i regionserie i vurderingen.

 

A JENTELAG Klasse for de best fungerende lagene med kun jentespillere. Spillerne har relativt god teknikk og spilleforståelse. De har relativt god fysikk. Spillerne kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet underveis i kamp. Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvaktene har god oversikt og bidrar til å heve laget og redde vanskelige skudd.

B GUTTELAG Som i klassen over, men her er det lag kun for guttespillere.

C1 MIX – GODE HÅNDBALLFERDIGHETER Klasse for de best fungerende mix-lagene. Spillerne har god teknikk og spilleforståelse. De har relativt god fysikk. Spillerne kan samspille godt med medspillere. Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvaktene har god oversikt og bidrar til å heve laget og redde vanskelige skudd.

C2 MIX – MIDDELS HÅNDBALLFERDIGHETER Spillerne har bra teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes sterkt av medspillernes ferdigheter. Fysikk og motorikk er noe redusert. Mange av spillerne har noe spillforståelse og kan tilpasse seg spillet underveis. Samhandler og kommuniserer i noen grad med medspillerne. Målvakt har noe oversikt over spillet. Igangsetter spillet med noe redusert presisjon. God evne til å redde skudd på mål, men redusert rekkevidde.

C3 MIX – MINDRE GODE HÅNDBALLFERDIGHETER Spillerne har noe teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes i betydelig grad av medspillere og veiledning. Fysikk og motorikk er redusert. Mestrer i noen grad samspill med medspillere, men trenger tid for å orientere seg på banen. Spillerne bruker i liten grad taktikk i spillet og har i liten grad oversikt over spillet. Samhandler og kommuniserer noe med medspillere. Målvakten har begrenset oversikt over spillet og igangsetter spillet med redusert presisjon.

D1 MIX – KORTBANEHÅNDBALL FOR BARN/UNGDOM Kortbane håndball er et tilbud for barn og ungdom i alderen 12 – 18 år. Det er 5 spillere på hvert lag til enhver tid. Målvakt kan aktivt delta i fremoverspillet.

Det brukes myk ball eller miniball.

D2 MIX – KORTBANEHÅNDBALL VOKSNE

Dette er et tilbud til lag for voksne som har utfordringer i forhold til bevegelse og forflytning på banen.


I mix klassene 1-3, skal det være 3 utespillere av hvert kjønn på banen til enhver tid. Målvakt er fritt. Dersom dette absolutt ikke lar seg gjennomføre, grunnet skader eller at laget av andre grunner har blitt færre enn tre av hvert kjønn underveis i turneringen, kan laget søke om dispensasjon for videre spill. Lagene som møtes i kamp, bør fortrinnsvis ha samme antall av ulike kjønn på banen til enhver tid. I kamper med ujevne lag stilles det krav til Fair Play fra både spillere, lagledere, trenere og dommere.

 

 

LEDSAGERE
 Av og til er det behov for å ha ekstra personlig støtte på banen for enkeltspillere. Ledsagers rolle er å bidra til økt involvering for spillere med svake håndballferdigheter. Ledsager skal ikke øke tempo i kampen eller være dominerende på banen. De skal markeres med vest, slik at de er godt synlig og «godkjent» som personlig støtte. Ledsager skal meldes inn og godkjennes av arrangør.

 SPILL FOR FLERE LAG

 Spillere kan delta på flere lag innen egen klubb, når spesielle årsaker tilsier dette. For eksempel ved for få spillere, mange skader etc. I Landsturneringen er det arrangør og den oppnevnte jury som avklarer dette spørsmålet.

 

 DISPENSASJON

 Det stiller krav til Fair Play fra lagledere, trenere og dommere. Dispensasjoner avgjøres av arrangør og jury. Om det er forhold i laget som gjør at det er avvik i forhold til oppsatte regler, kan laget søke om dispensasjon. Dette må gjøres både til egen region og til arrangør av Landsturneringen, før påmelding. Dersom det skjer endringer i laget underveis i turneringen og som påvirker reglementet, skal arrangør og oppnevnt jury avklare en eventuell dispensasjon.